Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet Durumlarında Tüketici Hakları

Bu yazımızda tüketici hakları kapsamında ayıplı mal, ispat sorumluluğu, zamanaşımı süresi ile sorumluluk konuları ele alınacaktır.

Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet Durumlarında Tüketici Hakları Read More »