Gayrimenkul Hukuku

haksız işgal davası

Haksız İşgal Davası (Ecrimisil Davası)

Bu makalede, genel olarak, haksız işgal davası ile buna konu filer ve yargısal boyutta izlenebilecek adımlar tüm yönleri ile ele alınmaktadır. Haksız işgalin tanımı ve haksız işgale konu olabilecek örnekler açıklanarak haksız işgal tahliye ve tazminat davaları üzerinde de durulmaktadır. Aynı zamanda Men’i Müdahale Davası ile Ecrimisil davası ve şartları ile ilgili açıklamalar da yazımızın devamında olacaktır.

Haksız İşgal Davası (Ecrimisil Davası) Read More »

yurtdışı kira geliri vergisi

Yurtdışı Kira Geliri Hakkında Vergisel Bir İnceleme

Yurtdışı kira geliri hakkında vergisel boyutun nasıl olduğu konusu, emlak hukukunun ana uğraş alanları arasında yer almaktadır. Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntı ve çöküntü nedeniyle ülkemizden yurt dışında yatırım yapmak isteyen insan sayısında ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bu makalede, yurt dışından edinilen kira gelirlerinin, dışarıda veya içeride vergiye tabi olup olmayacağı incelenecektir. Gelir Vergisi Nedir? 193

Yurtdışı Kira Geliri Hakkında Vergisel Bir İnceleme Read More »

amerikada ev almak

Amerika’da Ev Almak

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ev satın almak, denizaşırı yatırım yapmanın zor yollarından biri olarak görünmektedir. Bu yazı, esas olarak vatandaşlık ile mülkiyet hakkının kullanılması arasındaki güçlü ilişkinin vurgulanmasını ve ayrıca Amerika\\\’da gayrimenkul almakla ilgilenen yabancılar için ulusal yasal gereklilikleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

Amerika’da Ev Almak Read More »