Unutulma Hakkı

Bu yazı dijital hafızada yer alan kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasını önleme, kısa ifade ile, unutulma hakkı konusunda hukuki bir kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. İçerik unutulma hakkının kapsamı ile Avrupa Hukuku ve Türk Hukuku açısından değerlendirmektedir. Aynı zamanda google’dan (internetten) içerik kaldırma konusunda detaylı bir rehber sunmaktadır. Unutulma Hakkı İnternet ve sosyal ağların kullanımının bu oranda artmasından […]

Unutulma Hakkı Read More »