gayrimenkul yoluyla vatandaşlık

Emlak Yatırımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Emlak yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı, 12.01.2017 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. 18.9.2018 tarihinde ise program güncellenmiştir. Yeni sistemle, yabancılara, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmaz alımı veya 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki sabit sermaye alımı ile vatandaşlık kazanma imkânı verilmiştir. Bu makale, ilk yöntemle, yani gayrimenkul alımıyla Türk vatandaşlığının, diğe bir ifadeyle gayrimenkul yoluyla vatandaşlık kazanılmasını açıklamayı amaçlamaktadır.

Vatandaşlık Hukuku ile Gayrimenkul Hukuku Arasındaki Bağlantı nedir?

Mülkiyet hakkının kullanılması ile vatandaşlık terimi arasında artan oranda bir bağlantı vardır. Gayrimenkul hukuk rejimleri, genellikle herhangi bir eşyanın mülkiyeti, mülkiyetinin sürekli olarak kontrolünü ve kullanımını içerir. Mülkiyet hakkının kullanılması, esas olarak, iç hukuk sistemlerine göre vatandaşlıktan yararlanılmasına bağlıdır. Ancak aralarında Türkiye ve ABD’nin de bulunduğu çok az ülke, gayrimenkul alımında, vatandaşlığı aramamaktadır.

ABD gayrimenkul sistemiyle ilgili daha fazla bilgi için bu konuda ayrıca yayınlanan Amerika’da ev almak başlıklı makalemize başvurabilirsiniz.

Dahası, bazı hukuk sistemlerinde, vatandaşlığın kazanılması, ilgili ülkede bir gayrimenkulün mülkiyetinin edinilmesi gibi bir kısım yasal şartların yerine getirilmesiyle de gerçekleşebilmektedir. Bu bağlamda, ev satın alma, yabancıların bu ülkelerde vatandaşlık kazanmasının en kolay ve güvenilir yolu olarak görülmektedir. Aşağıda görüleceği üzere, emlak yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı edinmenin mümkün hale getirildiği Türkiye, bu ülkelerden biridir.

Gayrimenkul Yatırımıyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 66’ıncı maddesine göre, devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu; Türk babanın veya Türk ananın çocuğunun Türk olduğu; vatandaşlığın ise kanunun gösterdiği şartlarla kazanılacağı ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedileceği hükme bağlanmıştır. Uluslararası kabul görmüş ilkelere göre, vatandaşlık doğumla veya doğumdan sonra vatandaşlığa kabul yoluyla kazanılabilir. Benzer şekilde, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 5’nci maddesi, aynı ilkeyi onaylayan bir düzenlemedir. Nitekim doğumdan sonra Türk vatandaşlığının kazanılması da 9’uncu madde kapsamında yetkili ulusal makam kararına dayanan bir diğer olasılıktır. Bununla beraber, vatandaşlık kazanımı, karmaşık ve ayrıntılı bir yasal prosedürün işletilmesini gerekmektedir.

Son birkaç yılda, ekonomik gerileme ve çalkantı, uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu bir endişe konusu olmuştur. Bu nedenle, yabancılara vatandaşlık verilmesi, ulusal ekonomik sorunlarla mücadele için kullanılmıştır. Türkiye, bu tür ekonomik gelişmeleri göz önüne alarak, Türk vatandaşlığının kazanılmasını kolaylaştırılması için çeşitli adımlar atmıştır. Sonuç olarak, yeni yasal değişikliklerle “istisnai Türk vatandaşlığı” kavramı genişletilmiştir. 5901 sayılı Kanunun 46’ncı maddesine uygun olarak çıkarılan yeni Yönetmelik 6.1.2022 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 20’nci maddesine göre, yabancı bir kişi, Türkiye’nin herhangi bir yerinde en az 250.000 ABD Doları veya karşılığı döviz tutarındaki satın alarak Türk vatandaşlığı kazanabilecektir. Ana koşul, aynı taşınmazın mülkiyetinin en az üç yıl el değiştirmemesidir. Ayrıca, söz konusu satın alma işlemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelenmeli ve onaylanmalıdır.

Sonuç

Son tahlilde, mülk alımının istisnai Türk vatandaşlığının kazanılması adına en kolay yollardan biri olduğunun tekrar edilmesinde fayda vardır. Yukarıda da açıklandığı üzere, emlak yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı edinim sürecinin başarı bir şekilde tamamlanması için son adım olmasa da Türkiye’de mülk satın alınması, ilk adım niteliğindedir. Gerçekten de tüm sürecin doğru şekilde neticelenmesi, birbiri ardına atılması gereken bir kısım yasal süreçlerin dikkatle izlenmesine bağlıdır. Sonuç olarak, Türk vatandaşlığının gayrimenkul alımıyla kazanılması, kapsamlı bir yasal destek ve danışmanlık gerektirmektedir.

Vatandaşlık ve emlak hukuku konularındaki çalışmalarımız ve tüm hukuki hizmetlerimiz için, “Faaliyet Alanlarımız” dan “Gayrimenkul Hukuku” veya “Vatandaşlık Hukuku” bölümlerini buradan inceleyebilirsiniz

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir