Bilişim Teknolojileri Hukuku

bilişim teknolojileri hukuku

Her bilişim avukatı, bilişim ve teknolojiye dair hukuk sistemlerinin, son derece karmaşık ve bazen yeni gelişmelerin karşısında zayıf kalmış olmasını göz önüne almalıdır. Gerçekten de bilginin dijital ortama aktarılması ile internet kullanımının ve bilgisayar programlarının hızla yayılması, hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Bilişim ve teknoloji hukuku, internet kullanımının ve program yazılımlarının geliştirilmesi ve kullanılması sonucunda ortaya çıkan bu yeni sorunlara çözümler getirmekte ve hukuksal sınırları düzenlemektedir.

Deneyimli Ekibimiz, müvekkillerimize bilişim ve teknoloji hukuku kapsamında, aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermekte ve stratejik tavsiyeler sunmaktadır:

  • İnternet hukuku, ifade özgürlüğü hakkı, bilgi teknolojisi hukuku ile lisanslama, yazılım-donanım, e-ticaret, program satın alma, sosyal medya kullanımı ve içerik paylaşımı ihlalleri, telekomünikasyon, veri güvenliğine dair ulusal ve uluslararası düzenlemeler,
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen bilişim suçları ve ihlalleri,
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında kişilik hakkının ve özel hayatın gizliliğinin korunması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar,
  • Türkiye’nin Veri Aktarımı Etki Değerlendirmesi,
  • Veri sorumlusunun veya veri işleyenin açık rıza şartı, aydınlatma ve kayıt yükümlülüğü gibi hukuki sorumlulukları,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerin, toplanması, farklı kişilerin erişimine açılması, amaç dışı kullanılması ve ifşa edilmesi nedeniyle kişisel hakların ihlali.

 

Faaliyet alanlarımızla ilgili güncel hukuki sorunlar ve bu sorunların kapsamlı çözümleri konusundaki tüm makalelerimiz ve yazılarımıza buradan erişebilirsiniz.

Hukuki alandaki faaliyetlerimiz için Linkedin sayfamızı ziyaret edebilirsiniz