Enerji ve Madencilik Hukuku

enerji ve madencilik hukuku

Enerji hukuku, enerji kaynaklarının iletimini, ticaretini, depolanmasını, kullanım ve liman hizmetleri süreçlerini ve bu işlemlerin vergilendirilmelerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda, enerji hukuku düzenlemeleri, yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin üretilmesini, arzını, kullanılmasını ve dağıtımına yönelik düzenlemeler olarak karşımıza çıkar.

Pi Hukuk ve Danışmanlık, özellikle enerji üretimini ve ticaretini yapanlar ile maden arama ve çıkartma alanında faaliyet gösterenler de dâhil olmak üzere enerji, madencilik ve altyapı alanlarında hukuki çözümler sunmaktadır. Enerji, madencilik ve altyapı işlemlerinin bütününe dair Türk mevzuatı ve uygulamaları konusunda kapsamlı bir deneyime sahip olan hukukçularımız, müvekkillerimize her türlü güncel bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Enerji sektörü temsilcilerine, karşılaşabilecekleri ve/veya karşılaştıkları hukuki sorunları aşabilmeleri için gereken danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Uzman hukukçularımız tarafından verilen destek aşağıdaki konular ve bu konuların hukuki bütün prosedürlerini de kapsamaktadır:

  • Enerji güvenliğinin sağlanması için gereken önlemler,
  • Yenilenebilir enerji üretimi, iletimi, dağıtımı,
  • Maden arama ve çıkarma ile bu işlemlerin ruhsatlandırılması,
  • Elektrik üretimi, dağıtımı ve tüketimine dair tüketici sorunları,
  • Kamulaştırma, özelleştirme, kamu-özel işbirlikleri (KÖİ), yap-işlet-devret (YİD) projeleri,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu işlemleri,
  • Enerji projelerinin lisans ve ruhsat işlemleri ya da finansmanlarında yaşanacak her türlü sorun,
  • Vergi uyuşmazlıkları.

Faaliyet alanlarımızla ilgili güncel hukuki sorunlar ve bu sorunların kapsamlı çözümleri konusundaki tüm makalelerimiz ve  yazılarımıza buradan erişebilirsiniz.

Hukuki alandaki faaliyetlerimiz için Linkedin sayfamızı ziyaret edebilirsiniz