Gayrimenkul Hukuku

gayrimenkul hukuku gayrimenkul avukatı

Donanımlı bir gayrimenkul hukuku avukatı kadrosuna sahip olan Pi Hukuk Danışmanlık, bu alandaki faaliyetlerini zaman zaman yoğunlaştırmaktadır. Gayrimenkul hukuku bağlamında yürütülen tüm resmi işlemler, ilgili Mevzuat uyarınca çok ayrıntılı ve sıkı kurallara bağlanmış olduğundan, her aşama için ayrı bir hukuki desteğe ve danışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Taşınmaz hukukundan kaynaklanan davalar, çok zaman alması, aile hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku ve idare hukuku gibi yan hukuk alanlarını da ilgilendirmesi nedeniyle tecrübeli hukukçular tarafından yürütülmesi gereken çok yönlü ihtilaflardandır.

Deneyimli gayrimenkul hukuku avukatı grubu ile Pi Hukuk, gayrimenkul hukukuna ilişkin özellikle aşağıda sayılan konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

  • Kentsel dönüşüm sürecinde, riskli olduğu saptanan yapılara dair ihtilaflar,
  • Kira ve alt kira sözleşmeleri ile taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri,
  • İpotek tesisi veya ipoteğin kaldırılması işlemlerinin takibi,
  • Kooperatiflerin yönetimi, üyelik devri ve diğer konularda yapılacak işlemler,
  • Taşınmaz üzerine konulan şerhler,
  • Yabancıların veya yurt dışında yaşayan kişilerin, Türkiye’de taşınmaz edinmesi amacıyla yürütülecek her türlü emlak yatırım işlemlerinin yürütülmesi,
  • Amerika’da gayrimenkul satın almanın, özellikle oturum izni açısından potansiyel sonuçları,
  • Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması,
  • Yukarıda belirtilen bütün işlemlerin, emlak vergisi dâhil olmak üzere vergisel boyutu ve yükümlülükleri.

 

Makalelerimiz

Faaliyet alanlarımızla ilgili güncel hukuki sorunlar ve bu sorunların kapsamlı çözümleri konusundaki tüm makalelerimiz ve yazılarımıza Blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda, konu ile ilgili, liste halinde verilen makalelere de tıklayabilirsiniz.

Hukuki alandaki faaliyetlerimiz için Linkedin sayfamızı ziyaret edebilirsiniz