Rekabet Hukuku

rekabet hukuku

Rekabet hukukunun, mal ve hizmet piyasalarında rekabetin korunması amacıyla konulmuş olan kurallar bütününü ifade ettiği söylenebilir. Rekabet hukuku kapsamında uygulamaya konulan yasaklama ve kontroller ile mal ve hizmet piyasalarında tekelleşmenin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Pi Hukuk Danışmanlık, özellikle birleşme ve devralmalar, yatay ve dikey anlaşmalar ile hâkim durumun kötüye kullanılmasına dair idari başvurular ve diğer yasal prosedürler konusunda hukuki yardım sağlamaktadır. Rekabet hukuku alanındaki desteğimiz ayrıca, distribütörlük, lisanslama, franchising alanlarını da içerir.

Rekabet Kurumu, Türkiye’de ekonomik ilişkilerin adil bir rekabet ortamında yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, Rekabet Kurumu’nun kartelleşme ve tekelleşmenin önlenmesine, tüketici refahının artırılmasına, piyasa mekanizmalarının iyi işleyişine katkı sağlanmasına ve uluslararası rekabetin güçlendirilmesine yönelik işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da çalışma alanlarımız arasındadır.

Avukatlarımız, Danıştay ve diğer yargı kurumları nezdinde müvekkillerimizin gereken düzeyde temsili için geniş bir deneyime sahiptir. Pi Hukuk Danışmanlık, Avrupa Birliği rekabet normlarını ve Avrupa Birliği Adalet Divanı da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların uygulamalarını yakından izlemektedir. Bu alanda, gerekli tavsiyelerde de bulunmaktadır. Açıklanan nedenle, rekabet hukuku uzmanlarımız, gerek ulusal ve gerek çok uluslu şirket ve müteşebbislere kapsamlı hukuki yardım sağlamaktadır.

Makalelerimiz

Faaliyet alanlarımızla ilgili güncel hukuki sorunlar ve bu sorunların kapsamlı çözümleri konusundaki tüm makalelerimiz ve yazılarımıza Blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda, konu ile ilgili, liste halinde verilen makalelere de tıklayabilirsiniz.

Birleşme Ve Devralmalar Konusunda Rekabet Kurulu Uygulaması