Sermaye Piyasası Hukuku

sermaye piyasası hukuk

Değişen ve bulunduğu bölgeye göre gittikçe ağırlaşan ekonomik şartlar, son derece karmaşık sermaye piyasası düzenlemelerinin sürekli yeniden kaleme alınmasına ve uygulamada değişikliklere gidilmesine yol açmaktadır.

Pi Hukuk ve Danışmanlık, sermaye piyasasına ilişkin olarak Türk mevzuatında düzenlenen yükümlülükler ve koruma altına alınan haklar konusunda, halka açık şirketler, yatırım fonları, bankalar, aracı kurumlar dâhil olmak üzere yatırımcılara gereken her türlü desteği sunmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK), yönetmelik ve tebliğler yoluyla düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak sermaye piyasası araçları ve kurumlarına geniş müdahalelerde bulunma yetkisi verilmiştir. Bu bağlamda, SPK uygulamalarına ilişkin olarak verilen Danıştay kararları da Büromuz tarafından yakından takip edilmektedir. Ulusal, çok uluslu ve uluslararası şirketlere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No’lu Protokol’ün 1’nci maddesince koruma altına alınan mülkiyet hakkına ilişkin davalarda ortaya konulan evrensel ilkelere dair hedef odaklı çözümler sunulmaktadır.

Özellikle aşağıdaki alanlarda müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız:

  • İhraç başvuruları, izinler ve onaylar,
  • Sermaye Piyasası Kurulunca uygulanan yaptırımlar,
  • Değerleme standartlarına ilişkin düzenlemeler,
  • Sermaye piyasası araçlarının ihracı, halka arzı ve satışı.

 

Faaliyet alanlarımızla ilgili güncel hukuki sorunlar ve bu sorunların kapsamlı çözümleri konusundaki tüm makalelerimiz ve yazılarımıza buradan erişebilirsiniz.

Hukuki alandaki faaliyetlerimiz için Linkedin sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.