Şirket Birleştirme ve Devralmalar

birleşme ve devralmalar

Birleşme, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134’üncü maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu Kanuna göre, “şirketlerin birleşmesi”nin, bir şirketin diğerini devralması veya yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri yoluyla gerçekleştirilebileceği ve birleşmenin, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle olacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, şirket birleşme ve devralma işlemleri, ya da kamuoyunda bilindiği şekliyle “şirket evlilikleri”, başta ticaret hukuku olmak üzere rekabet hukuku, ekonomi hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, sermaye piyasası hukuku gibi hukukun çeşitli alt dallarını da yakından ilgilendirmektedir. Bu durum, birleşme ve devralmaların çok dikkat gerektiren yasal prosedürler ile karmaşık bir kısım işlemlerin sıralanmasıyla gerçekleştirilebileceğini göstermektedir.

Pi Hukuk Danışmanlık, birleşme ve devralma işlemleri konusunda tecrübeli avukatları aracılığı ile hem yerel ve hem de uluslararası alanda şirket birleşmelerinin hazırlanması, organize edilmesi ve yürürlüğe konulması ile gerekli izin ve ruhsatların alınmasında gerekecek her türlü hukuki yardım hizmetini sunmaktadır. Özellikle birleşme/devralma anlaşmalarının hazırlanmasında, bu anlaşmaların müzakere edilmesinde ve hem alıcı hem satıcı arasında uzlaşmayı sağlayıcı formüllerin geliştirilmesinde, tecrübeli çalışanlarımız, birleşme ve devralma işlemlerinin her iki taraf için de hasarsız olarak neticelendirilebilmesi konusunda dikkate değer bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede, kamu ve özel şirketlerin satışı ve devri, şirketlerin bölünmesi, şirketlerin bir bölümünün veya aktif değerlerinin devri ve temliki konularında da danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Deneyimli kadromuz tarafından, gerek birleşme ve gerekse devralma tarafını temsil ettiğimiz çalışmalarda, teklif aşamasından başlamak üzere entegrasyon süreci tamamlanıncaya kadar birleşme işleminin tüm safhalarında hukuki yardım sunulmaktadır. Şirket birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verdiğimiz müvekkil portföyümüz ise ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren sermaye şirketlerinden, kooperatiflere veya şahıs şirketlerine kadar geniş bir yelpazeden oluşmaktadır.

 Makalelerimiz

Faaliyet alanlarımızla ilgili güncel hukuki sorunlar ve bu sorunların kapsamlı çözümleri konusundaki tüm makalelerimiz ve yazılarımıza Blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda, konu ile ilgili, liste halinde verilen makalelere de tıklayabilirsiniz.

Hukuki alandaki faaliyetlerimiz için Linkedin sayfamızı ziyaret edebilirsiniz