Şirketler Hukuku

şirketler hukuku

Şirketler hukuku, küresel ekonomik sarsıntılar nedeniyle ortaya çıkan yeni ticari ihtiyaçların da göz önüne alınmasıyla sürekli olarak güncellenmektedir. Pi Hukuk Danışmanlık, ticari işletmelere yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerin sağladığı temel yükümlülük ve hakların doğru anlaşılması ve kullanılması konusunda profesyonel bir destek sağlamaktadır.

Özellikle şirketler için şeffaflık, sorumluluk ve hesap verilebilirlik gibi iyi yönetişim ilkeleri, yalnızca profesyonel hukuk uzmanları tarafından geliştirilebilecek yenilikçi bir yaklaşımla ele alınabilecek son derece hassas bir konudur. Pi Hukuk Danışmanlık, Türkiye dışında yerleşik yabancı müşterilere, Türkiye’deki ticari faaliyetlerinin etkin bir şekilde organize edilmesi ve rekabet güçlerinin arttırılabilmesi için destek sunmaktadır. Uzmanlığımız, özellikle aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

  • Oy haklarının kullanılması ve karar alma çoğunluğunun sağlanması,
  • Yönetim kurulu ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının düzenlenmesi,
  • Sermaye artış veya azalışlarının ve yapısal değişikliklerin yönetilmesi,
  • Bir şirketin kurucuları, üyeleri, yöneticileri ve tasfiye memurlarının hukuki veya cezai sorumluluğuna ilişkin ilkeler, mal varlığı ve pay devirleri,
  • Şirketlerin, kurulması, bölünmesi, birleşmesi veya tür değiştirmesi, vergisel yapılandırma,
  • Yabancı firmaların Türkiye’de şube veya irtibat bürosu açması,
  • Vergisel yapılandırma ve vergilendirme işlemlerine dair izlenebilecek yasal prosedürler veya yargısal yollar,
  • Türkiye’de şirket kuruluşu ve şube kuruluşu dahil olmak üzere temel kurumsal yönetim konularına ilişkin yasal prosedürler,
    birleşme ve devralma, franchising, acentelik, ticari marka ve ticari marka lisanslama sözleşmeleri.

Makalelerimiz

Faaliyet alanlarımızla ilgili güncel hukuki sorunlar ve bu sorunların kapsamlı çözümleri konusundaki tüm makalelerimiz ve yazılarımıza Blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda, konu ile ilgili, liste halinde verilen makalelere de tıklayabilirsiniz.

Hukuki alandaki faaliyetlerimiz için Linkedin sayfamızı ziyaret edebilirsiniz