Tazminat Hukuku

tazminat hukuku

Tazminat hukukunun ne olduğunun anlaşılması, öncelikle “tazminat” kavramının neyi ifade ettiğinin incelenmesini gerektirir. Bu bağlamda, “tazminat” gerçek kişi, tüzel kişi veya idarenin  bir işlem veya eyleminden kaynaklanan zararın karşılığıdır. İşte, “tazminat hukuku”, meydana gelen bu zararın, hesaplanması ve zarar veren tarafından ödenmesi esasına dayanan hukuk dalı olarak nitelendirilebilir. Sözü edilen zararın tazmini istemiyle açılan davalar ise “tazminat davası” olarak adlandırılmaktadır.

Tazminat davaları, iş hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku gibi diğer hukuk dallarının da uygulanmasını gerektirebilecektir. Ayrıca, işbu davalar, oluşan zararın, idari bir işlem veya eylemden kaynaklanması hâlinde idare hukukunun uygulanmasını gerektirecek bir alan olarak da karşımıza çıkar. Bu nedenle hukukun farklı dallarıyla iç içe gelişen tazminat hukukundan kaynaklanan ihtilaflar, son derece dikkatli ele alınması gereken davalardandır.

Diğer taraftan, tazminat hukukunda zarar miktarının belirlenmesi, zarara neden olan işlem veya fiilin tespiti ve zamanaşımı süreleri ile dava açma süreleri  çok önemli olduğundan bu konuda uzman hukukçular tarafından davaların takip edilmesi önem taşımaktadır. Tazminat hukuku alanında tecrübeli ve uzman bir ekibe sahip olan Pi Hukuk ve Danışmanlık, özellikle aşağıdaki konularda müvekkillerine gereken her türlü danışmanlık hizmetini sunmaktadır:

  • Destekten yoksun kalma tazminatı,
  • İdarenin işlem ve eylemlerinden doğan zararın tazminine dair ihtilaflar,
  • Sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan tazminat davaları,
  • Haksız fiilden kaynaklanan davalar.

Faaliyet alanlarımızla ilgili güncel hukuki sorunlar ve bu sorunların kapsamlı çözümleri konusundaki tüm makalelerimiz ve yazılarımıza buradan erişebilirsiniz.

Hukuki alandaki faaliyetlerimiz için Linkedin sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.