Vergi Hukuku

vergi avukatı

Her vergi avukatı, vergi hukukunun, bireyler ve şirketler için katı kuralların, standartların, ilkelerin ve bazen de cezaların uygulanmasını gerektiren bir hukuk dalı olduğunun bilincindedir. İdari uygulamaların dağınıklığı ve vergi yargılamasında birçok konuda bir içtihat birliğinin bulunmaması, Türk vergi mevzuatının karmaşıklığını daha da ağırlaştırmaktadır. Çifte vergilendirme sorunu ise uluslararası alanda faaliyet gösteren önde gelen sektörler için hâla bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.

Pi Hukuk Danışmanlık, karmaşık vergisel prosedürlerin anlaşılmasını sağlayan, bunları analiz eden ve bu prosedürler hakkında uygun tavsiyelerde bulunan güçlü bir ekibe sahiptir. Mülkiyet hakkının korunması bağlamında, diğerlerinin yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, vergi hukuku uzmanlarımız ve vergi avukatı tarafından yakından takip edilmektedir. Uzmanlığımız, aşağıdaki alanları da kapsamaktadır:

  • Vergi planlaması ve yapılandırması,
  • Transfer fiyatlandırması,
  • Serbest bölge işlemlerinin, birleşme ve devralmaların vergisel boyutu,
  • Katma değer vergisi ve dolaylı vergilendirme.

Vergi Avukatı

Pi Hukuk ve Danışmanlık Ofisi uzman kadrosu ile uluslararası hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Vergisel davalar, genel olarak vergi mükellefleri ile idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Konu üzerindeki görüş ve uygulama farklılıkları bu farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun çözümü ise yargı yolu veya uzlaşma ile mümkündür. Ortaya çıkan bu uzlaşma veya yargı sürecinde işlemlerin takibinin uzman bir vergi avukatı tarafından yürütülmesi çok önemlidir. Bu durum, mükellefin bir vergi cezası ile karşı karşıya kalmasının önüne geçebileceği gibi genel olarak işlemlerinizde size de kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle konusunda uzman bir vergi avukatı ile çalışmak her zaman lehinize olacaktır. Vergi hukuku konusunda güncel paylaşımlarımızı linkedin hesabımızdan da takip edebilirsiniz.

Makalelerimiz

Faaliyet alanlarımızla ilgili güncel hukuki sorunlar ve bu sorunların kapsamlı çözümleri konusundaki tüm makalelerimiz ve yazılarımıza Blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda, konu ile ilgili, liste halinde verilen makalelere de tıklayabilirsiniz.

Hukuki alandaki faaliyetlerimiz için Linkedin sayfamızı ziyaret edebilirsiniz