türkiye'de yatırım yapmak

Türkiye’de Yatırım Yapmak

Türkiye’de yatırım yapmak, özellikle hukuki ve ticari danışmanlık gerektiren, uzun vadeli adımların takibini gerektirmektedir. Bu yazı, Türkiye’ye yatırım yapmak konusunda uygulayıcılar ve uluslararası avukatlar için bir rehber olarak düzenlenmiştir.

Giriş

Bu makale, Türkiye’de yatırım yapmak için temel parametrelerin, avantajların, dikkat edilmesi gereken hususların taslağını sunmayı amaçlıyor. Her şeyden önce, Türk iş ortamı, doğudan ve batıdan düzgün işleyen piyasaların merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle çok sayıda tanınmış yabancı firma ve yatırımcı Türkiye\’de faaliyet gösteriyor.

Yatırım konusundaki çalışmalarımız ve ilgili tüm hukuki hizmetler için lütfen “Faaliyet Alanlarımız” başlığı altındaki “Yatırım Danışmanlığı” bağlantısına tıklayın.

Türkiye’de Yatırım Yapmak ve Avantajları

Türkiye’nin aşağıda belirtilen avantajları, sürdürülebilir doğrudan yabancı yatırımları çekmede hayati bir rol oynamaktadır.

Hızlı Büyüyen Ekonomi

Türkiye ekonomisinin çok yüksek büyüme oranlarına sahip olduğu bu noktada vurgulanmalıdır. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, yaklaşık 720 milyar dolar gayri safi yurtiçi hasılası ile dünyanın en büyük 19’uncu ekonomisi olan Türkiye, “dünyanın önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerinin birbirilerine bağlanması ve birbirlerini desteklemesi” amacıyla kurulan G-20’nin kilit üyelerinden biridir. Bu nedenle Türkiye, her kıtadan Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) için tam bir cazibe merkezi niteliğinde görülmektedir.

Yüksek Genç Nüfus ve İşgücü Oranları

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde %10,6 olan genç nüfus, Türkiye’de toplam nüfusun %15,3’ünü oluşturmaktadır. Son araştırmalara göre gençlerin işgücüne katılma oranı yüzde 41,7 gibi çok yüksek bir orandır. Bu rakamlar, Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımcılar için büyük bir emek havuzunu temsil ettiği anlamına geliyor. Yabancı yatırımcılar, Türkiye kapsamındaki yatırımlarında, az ya da çok, verimli ve hevesli bir nüfustan yararlanma şansına sahip olabilecektir.

Yabancı Sermayenin Değer Artışı

Türk parasının değer kaybetmesi cw Euro dahil yabancı para birimlerinin değer kazanması, DYY için üretim maliyetleri, yeni tesis açma ve istihdam olanaklarını her geçen gün kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, yabancı finansal varlıkların ve sermayenin Türkiye pazarlarına giriş yapması daha avantajlı hale gelmektedir.

Spesifik Avantajlı Yatırım Alanları

Türk hükümeti DYY’ye çok büyük önem veren ülkeler arasında gelmektedir. Türkiye, yabancı yatırımcıyı teşvik etmek için geniş bir yelpazede adımlar atmaktadır.

Bu adımların temelini, 17/6/2003 gün ve 25141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu teşkil etmektedir. Bu kapsamda öncelikle yabancı şirketlerin Türkiye’de yerleşik şubeleri, Yatırım Teşvik Rejiminden yerel şirketlerle eşit koşullarda yararlanabilmektedir.

İkincisi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Türkiye\’de yerleşik olmayan gerçek veya tüzel kişilerin yalnızca Türkiye’deki faaliyetlerinden kaynaklanan kazançları üzerinden vergilendirilmelerini sağlamaktadır.

Üçüncüsü, Türkiye çifte vergilendirmeyi önleyen önde gelen uluslararası anlaşmalara taraftır.

Dördüncüsü, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması, bir dizi yasal değişiklikle çok daha kolay ve güvenli hale getirilmiştir.

Türkiye’ye yatırım yapmanın avantajlarını detaylı bir şekilde analiz eden Is Turkey Safe for Investment?: Six Advantages to Grow Your Business in Turkey isimli makalemize buradan online erişebilirsiniz.

Risk Faktörlerini Doğru Yönetme

Yukarıda belirtilen faydalara rağmen, yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmak için mevcut ve potansiyel risk faktörlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Yüksek özel sektör borcu, yüksek enflasyon ve işsizlik oranları uluslararası kuruluşlar tarafından üzerinde ısrarla durulan konular arasındadır. Amazon ve Facebook’un da aralarında bulunduğu büyük yabancı şirketler, uzaktan çalışan çalışanların haklarının kullanılmasında çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Ayrıca, DYY’nin gündeminde yer alabilecek ana başlıklardan gümrükleme prosedürleri, yatırım teşvik normları, vergi kanunu ve anti-damping önlemleri ile şirket birleşme ve devralmalar prosedürlerine ilişkin yasal çerçeve ve uygulama çok karmaşıktır. Türkiye pazarlarına girerken her adımda pazarlama erişim çözümlemelerine de ihtiyaç vardır.

Yukarıdaki analiz dikkate alındığında, Türkiye adresli yabancı yatırımları yönetmek için şube açmanın yeterli olmayabileceği açıktır. Kapsamlı bir danışmanlık hizmeti, Türkiye’de güvenli ve dikkatli bir şekilde yatırım yapmak için yapılması gerekenleri belirlemede çok yardımcı olabilir.

Sonuç

Bu çalışma, Türkiye’de yatırım yapmanın avantajları ile beraber dezavantajlarının nasıl tolere edilebileceğini özetlemeyi amaçlamaktadır. Son tahlilde, Türkiye’nin Asya ve Avrupa’nın kesiştiği noktada iş dostu bir ortam, derin bir işgücü havuzu ve düşük üretim maliyetleri, istihdam ve tesis giderleri sunduğunu yeniden ifade etmekte fayda var. Ancak, yukarıda tartışılan risk faktörleri de dikkate alındığında, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen şirket ve kişilerin kapsamlı bir yasal rehberlik ve stratejik tavsiyeye ihtiyacı vardır. Bu tür hukuki ve danışmanlık, doğru adımların atılmasında bir kılavuz olabilir. Özellikle tam teşekküllü bir istişare yoluyla üst düzey risk faktörlerinden kaçınmak, Türkiye’deki yatırım projelerinin başarıya ulaşmasında hayati rol oynayabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir