Refia Uğur

avukat refia uğur
Avukat

Eğitim

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2020

Konuştuğu Diller

Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Almanca

Uzmanlık Alanları

İnsan Hakları, Sağlık Hukuku, İcra, Sinai Mülkiyet Hukuku, Sigorta Hukuku, Ceza Hukuku

Baro Kaydı

Ankara Barosu 2022

Biyografi Notu

Avukat Refia Uğur Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Çeşitli hukuk dallarında deneyim ve eğitimleri bulunan Avukat Refia Uğur, Pi Hukuk ve Danışmanlık bürosunda çalışmaya devam etmektedir. Özellikle fikri mülkiyet, devralma ve birleşmeler, tazminat, icra, ceza, aile, kira, uyuşmazlık çözümü ve dava, rekabet, fintech, sağlık, uluslararası hukuk, gayrimenkul, marka, sigorta, sigorta tahkim, anti-damping alanlarında deneyim kazanmaya devam etmektedir.

Sertifikalar

 • Fikri ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Eser Koruması ve Davaları, Ankara Bar Association, 2021.
 • Marka Hukukunda İhlal Değerlendirmesi, Ankara Bar Association, 2021.
  Tasarım Hukukunda İhlal Değerlendirmesi, Ankara Bar Association, 2021
 • Güncel Gelişmeler Işığında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru, Ankara Bar Association, 2021.
 • İnsan Hakları Perspektifinde İşkence ve Kötü Muamele, Ankara Bar Association, 2021
 • KDV İade Talebinin Reddi Davaları Eğitimi, Ankara Bar Association, 2021
 • Adi Ortaklık İlişkisi, Sona Ermesi ve Ortaklıktan Çıkarma, Ankara Bar Association, 2021
 • Ölüm Halinde ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Belirlenmesi İlkeleri, Ankara Bar Association, 2021.
 • Adi Şirket Uygulamasına Giriş Eğitimi, Ankara Bar Association, 2021.
 • Kamu Alacakları Nedeniyle İhtiyati Hacze İlişkin Davalar, Ankara Bar Association, 2021
 • Banka Alacakları Yönünden İcra Uygulamaları, Ankara Bar Association, 2021.
 • Kripto Para Piyasasında Yatırım Güvenliği, Ankara Bar Association, 2021
 • Arabuluculukta Taraf Vekilliği, Ankara Bar Association, 2021.
 • Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Uygulamaları, Ankara Bar Association, 2021.
 • Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbiri olarak Bilişim Sisteminde Arama, Kopyalama ve Elkoyma, Ankara Bar Association, 2021.
 • CMK Merkezi Yabancılar Listesi Uygulamaları Eğitimi, Ankara Bar Association, 2021.
 • CMK Merkezi Adli Tıp ve Otopsi Listesi Uygulamaları, Ankara Bar Association, 2021
 • CMK Çocuk Adalet Sistemi, Ankara Bar Association, 2021.
 • Tahkime Elverişlilik ve Tahkim Anlaşması, Ankara Bar Association, 2021.
 • Tahkime Başvuru Yolları ile Kurumsal Tahkimin Temel Kavramları, Ankara Bar Association, 2021.
 • Adli Yardım Gönüllü Avukat Eğitimi, Ankara Bar Association, 2021.
 • Aile Hukuku Eğitim Serisi No:4 Ortak Velayet, Ankara Bar Association, 2021.
 • Aile Hukuku Eğitim Serisi No:3 Velayetin Değiştirilmesi ve Kaldırılması Davaları, Ankara Bar Association, 2021.
 • Aile Hukuku Eğitim Serisi No:2 Özel Boşanma Sebepleri, Ankara Bar Association, 2021.
 • Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma, Ankara Bar Association, 2021.