Sağlık Hukuku

sağlık hukuku

Özellikle “Malpraktis” (malpractice) olayları, Türkiye’de çalışan her bir sağlık avukatı için başlı başına sorunlu bir alanı temsil etmektedir.

Sağlık Hukuku, Sağlık hizmeti talep edenler ve sağlayanlar ile kamu kurumları arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.

Bu bağlamda sıklıkla karşılaşılan tıbbi uygulama hataları da sağlık hukukunun en güncel konularından birini oluşturmaktadır.

“Malpraktis” (malpractice) diğer adı ile doktor hatası; bilgisizlik, tecrübesizlik veya ilgisizlik nedeni ile hastanın zarar görmesidir.

İlaç hukuku ise ilaçla bağlantılı ürün güvenliği, uygulamanın doğruluğu başta olmak üzere, ticari ve bireysel tüm sorunların ele alındığı bir hukuk alanıdır.

Dolayısıyla, sağlık hukuku sadece ilaçlarla sınırlı kalmayıp, fikri mülkiyet hakları, tıbbi cihazlar, gıda katkıları ve kozmetikler olmak üzere geniş bir alanı kapsamaktadır

Pi Hukuk Danışmanlık olarak özellikle aşağıdaki alanlarda hukuki destek hizmetleri vermekteyiz:

  • İlaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ruhsatlandırma ve izin prosedürleri,
  • Genetik test merkezleri ve labaratuvarlarının kuruluşu ve faaliyet göstermesi,
  • Tıbbi malzemeler kalite yönetim sistemleri,
  • Hammaddelere ilişkin alım satım sözleşmeleri, üretim ve dağıtım sözleşmeleri,
  • Klinik araştırmalar,
  • Tanıtım faaliyetleri ve distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması,
  • İlaç patentleri ve markaların tescili ve bundan doğan uyuşmazlıklar,
  • İlaç üreticisinin, hekimin ve sağlık personelinin, eczacının, klinik araştırmacının, klinik araştırma etik kurullarının ve üyelerinin, hastanelerin ve Sağlık Bakanlığı’nın tazminat ve ceza sorumluluğu.

 

Faaliyet alanlarımızla ilgili güncel hukuki sorunlar ve bu sorunların kapsamlı çözümleri konusundaki tüm makalelerimiz ve yazılarımıza buradan erişebilirsiniz.

Hukuki alandaki faaliyetlerimiz için Linkedin sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.