Anonim ve Limited Şirketler için Asgari Sermaye Tutarları 2024

Anonim ve Limited Şirketler İçin Asgari Sermaye Tutarı 2024 Değişikliği

Anonim ve Limited Şirketler için Asgari Sermaye Tutarı, Türkiye’de 2024 ve sonrası için yeniden güncellendi. Bu değişiklik tüm yatırımcıları devam eden ve potansiyel yatırım projelerini doğrudan etkileyecek unsurlar içermektedir. 

Giriş

Hızlı büyüyen ekonomisi, genç nüfusu ve işgücü oranı ile Türkiye yerli ve yabancı yatırımcıların artan ilgisine sahiptir. Bunun yanında, Türkiye’de yatırım yapmak için temel parametreler ve hukuki düzenlemelerin de yakından takibi gerekmektedir.

Türkiye’ye yatırım yapmanın avantajlarının analizi için “Türkiye’ye Yatırım Yapmak“isimli makalemize buradan erişebilirsiniz.

Türkiye’de Şirket Kurmak İçin Gerekli ve İlgili Temel Hukuki Belgeler Nelerdir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’de şirket kurulması konusunda en esaslı ve temel yasal düzenlemeyi oluşturmaktadır.

Kurulacak şirket çeşidine göre, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu da, Türk Ticaret Kanunu m. 126 hükmü uyarınca Türk Şirketler Hukukuna uygulanabilecektir.

Türkiye’de Hangi Tür Şirketler Kurulabilir?

Türk Ticaret Kanunu 42 ve 43’üncü madde hükümleri uyarınca, beş ana türde şirket kurulabilir:

  • Kolektif Şirket
  • Komandit Şirket
  • Limited Şirket
  • Anonim Şirket
  • Kooperatif

Türkiye’de Bir Şirketin Asgari Sermaye Tutarı Nedir?

 

Türkiye’de şirketlerin asgari sermaye tutarına ilişkin son dönemde önemli bir yasal değişiklik yapıldı. 25.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarlarında önemli miktarda artış kabul edildi.

Şirket Kurmanın Başlıca Adımları Nelerdir?

Esas olarak, yatırımcıların, şirket kurma sürecinde birtakım işlemler yapması gerekmektedir. İlgili evrakların usulüne uygun olarak hazırlanması, yerine getirilmesi ve sunulması aşağıda belirtilen gereklilikler için kritik derecede önemlidir. Temel gereklilikler aşağıdaki gibidir:

  • Şirket esas sözleşmesinin kurucular tarafından hazırlanması ve imzalanması,
  • Şirket yetkililerinin imza beyannamelerinin hazırlanması ve onaylanması
  • Rekabet Kurumu payının ve nakdi sermayenin ödenmesi
  • İlgili belgelerin sunulması ve Ticaret Sicili tarafından tescil kaydının tamamlanması

2024 Asgari Sermaye Tutarındaki Yenilikler Limited Şirketler ve Anonim Şirketler için mi?

Söz konusu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 1.10.2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki değişiklikleri öngörmektedir.

Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 50.000 TL’den 250.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Anonim şirketlerde asgari başlangıç sermayesi tutarı, halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000 TL’den 500.000 TL’ye çıkar.

Limited şirketlerde ise yeni yılda asgari sermaye tutarı 10.000 TL yerine 50.000 TL uygulanacaktır.

Türkiye’de şirket kuruluşlarına dair detaylı bir çalışma için Türkiye’de Şirket Kurma isimli makalemize buradan erişebilirsiniz.

Değişiklik yönetmeliğin yayımı tarihinde ancak 1.10.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

Sonuç

Limited şirketler ve anonim şirketler Türkiye’de en çok tercih edilen şirket türüdür. Her iki şirket modelinin önemi dikkate alınarak, Türkiye’de yukarıda da belirtildiği gibi Cumhurbaşkanı kararıyla yeni bir revizyona gidiliyor. Anonim Şirketler ve Limited Şirketler için asgari sermaye tutarları 2024 yeni yılı için güncellenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir