amerikada ev almak

Amerika’da Ev Almak

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ev satın almak, denizaşırı yatırım yapmanın zor yollarından biri olarak görünmektedir. Bu yazı, esas olarak vatandaşlık ile mülkiyet hakkının kullanılması arasındaki güçlü ilişkinin vurgulanmasını ve ayrıca Amerika’da gayrimenkul almakla (Amerikada ev almak) ilgilenen yabancılar 1Bu yazıda kullanılan“yabancı kişi” deyimi, Amerika Birleşik Devletleri dışında bir yargı yetkisine göre kurulmuş bir şirket ile ne ABD vatandaşı olmayan ne de ABD’de de ikamet etmeyen bireyleri kapsamaktadır. için ulusal yasal gereklilikleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

Mülkiyet Hakkı Neden Önemlidir?

Mülkiyet hakkı, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi de dâhil olmak üzere önde gelen uluslararası belgelerle güvence altına alınmıştır. 

Söz edilen sözleşmeye https://paylasim.ombudsman.gov.tr/dokuman/document/mevzuat/891a2–Insan-Haklari-ve-Temel-Ozgurluklerin-Korunmasina-Iliskin-Sozlesme.pdf adresinden erişebilirsiniz.

Sözleşme’ye ek 1 No’lu Protokol’ün 1’nci maddesine göre, herkesin ‘mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır’. Benzer şekilde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 17’nci maddesi de, mülk sahibi olma hakkını düzenlemektedir. Bu haliyle, mülkiyetin korunması hakkının, uluslararası garanti altına alınmış bir haktır. 

Sözleşme\’nin tam metnine https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/9a3bfe74-cdc4-4ae4-b876-8cb1d7eeae05.pdf  ulaşabilirsiniz.

Yabancı Ülkelere Yapılacak Gayrimenkul Yatırımları Neden Çok Önemli Görülüyor?

Küresel mali piyasalarda büyük bir ekonomik gerileme ve kargaşa yaşanmaktadır. Bu türden bir finansal çöküşe rağmen önde gelen para birimlerinin sınırsız gücü her geçen gün artmaktadır. Böylesi bir ortamda, insanların ulusal sınırların ötesinde uygun yatırımlar yapmaya çok hevesli olduğunu görmek gayet normal karşılanmalıdır. Bu nedenle, gayrimenkul yatırımları, özellikle ticari işletmelerin bu yöndeki talebinin karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu şartlar altında, yabancı yatırımcının, doğru ülke ile birlikte doğru araziyi veya kuruluşu bulması gerektiği açıktır. 

Gayrimenkul Yatırım Uyuşmazlıkları Neden Çok Karmaşıktır? 

Gayrimenkul hukuku, vergi hukuku, vatandaşlık hukuku ve idare hukuku dâhil olmak üzere çeşitli hukuk dallarının uygulanmasıyla doğrudan ilintili olan bir hukuk dalıdır. Bu nedenle, gayrimenkulden kaynaklanan davalar, diğerlerine göre göreceli olarak çok karmaşıktır ve her halde uzun zaman almaktadır. Her bir anlaşmazlık, uygun bir çözüme varılabilmesi için kapsamlı bir çalışmayı gerektirir.

Vatandaşlık Süresi ile Mülkiyet Hakkı Arasındaki İlişki Nedir? 

Uluslararası kabul görmüş ilkelere göre, vatandaşlık doğumda veya doğumdan sonra vatandaşlığa kabul yoluyla kazanılabilir. Bu bağlamda, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu da benzer hükümlere sahiptir. 

Sözü edilen Kanun metnine https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5901.pdf ulaşabilirsiniz

Gayrimenkul hukuku, genel olarak, herhangi bir taşınmaz eşyanın kalıcı olarak mülkiyetini, kontrolünü ve kullanımını içerir. Mülkiyet hakkı da dâhil olmak üzere medeni, ekonomik ve sosyal hakların kullanılması ise esas olarak ulusal mevzuata göre vatandaşlıktan yararlanılmasına bağlıdır.

ABD’de Yabancıların Gayrimenkul Sahibi Olması Çok Zor mu?

Bir ev satın almak için gereken yasal koşullar, esasen vatandaş veya vatandaş olunmamasına göre ülkeden ülkeye değişebilir. ABD için de durum böyledir. Bununla birlikte, ev satın almanın ABD’de vatandaşlık belgesine veya oturum iznine bağlı olmadığının altını çizmek gerekir.

Sonuç

Yukarıda bahsedilen açıklamaların ışığında, ABD’de vatandaşlığın, ev satın almak için gerekli bir ön-şart olmadığını vurgulamak kolaydır; ancak ev satın almak, ABD oturma izni için gerekecek potansiyel bir kapıdır.  Bu kapının aralanması veya ev Avmerikada ev almak konusunda yasal prosedürler için uluslararası alanda faaliyet gösteren bir hukuk bürosu ile irtibate geçmek önemlidir.

  • 1
    Bu yazıda kullanılan“yabancı kişi” deyimi, Amerika Birleşik Devletleri dışında bir yargı yetkisine göre kurulmuş bir şirket ile ne ABD vatandaşı olmayan ne de ABD’de de ikamet etmeyen bireyleri kapsamaktadır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir