Bize Yazın

  Amerika’da Ev Almak

    >  Gayrimenkul Hukuku   >  Amerika’da Ev Almak
  amerikada ev almak

  Amerika’da Ev Almak

  Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ev satın almak, denizaşırı yatırım yapmanın zor yollarından biri olarak görünmektedir. Bu yazı, esas olarak vatandaşlık ile mülkiyet hakkının kullanılması arasındaki güçlü ilişkinin vurgulanmasını ve ayrıca Amerika’da gayrimenkul almakla ilgilenen yabancılar için ulusal yasal gereklilikleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

  Mülkiyet Hakkı neden önemlidir?

  Mülkiyet hakkı, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi de dâhil olmak üzere önde gelen uluslararası belgelerle güvence altına alınmıştır. 

  Sözleşmenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

  Sözleşme’ye ek 1 No’lu Protokol’ün 1’nci maddesine göre, herkesin ‘mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır’. Benzer şekilde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 17’nci maddesi de, mülk sahibi olma hakkını düzenlemektedir. Bu haliyle, mülkiyetin korunması hakkının, uluslararası garanti altına alınmış bir haktır. 

  Sözleşme’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

  Yabancı ülkelere yapılacak gayrimenkul yatırımları neden çok önemli görülüyor?

  Küresel mali piyasalarda büyük bir ekonomik gerileme ve kargaşa yaşanmaktadır. Bu türden bir finansal çöküşe rağmen önde gelen para birimlerinin sınırsız gücü her geçen gün artmaktadır. Böylesi bir ortamda, insanların ulusal sınırların ötesinde uygun yatırımlar yapmaya çok hevesli olduğunu görmek gayet normal karşılanmalıdır. Bu nedenle, gayrimenkul yatırımları, özellikle ticari işletmelerin bu yöndeki talebinin karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu şartlar altında, yabancı yatırımcının, doğru ülke ile birlikte doğru araziyi veya kuruluşu bulması gerektiği açıktır. 

  Gayrimenkul yatırım uyuşmazlıkları neden çok karmaşıktır? 

  Gayrimenkul hukuku, vergi hukuku, vatandaşlık hukuku ve idare hukuku dâhil olmak üzere çeşitli hukuk dallarının uygulanmasıyla doğrudan ilintili olan bir hukuk dalıdır. Bu nedenle, gayrimenkulden kaynaklanan davalar, diğerlerine göre göreceli olarak çok karmaşıktır ve her halde uzun zaman almaktadır. Her bir anlaşmazlık, uygun bir çözüme varılabilmesi için kapsamlı bir çalışmayı gerektirir.

  Vatandaşlık süresi ile mülkiyet hakkı arasındaki ilişki nedir? 

  Uluslararası kabul görmüş ilkelere göre, vatandaşlık doğumda veya doğumdan sonra vatandaşlığa kabul yoluyla kazanılabilir. Bu bağlamda, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu da benzer hükümlere sahiptir. 

  Sözü edilen Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz

  Gayrimenkul hukuku, genel olarak, herhangi bir taşınmaz eşyanın kalıcı olarak mülkiyetini, kontrolünü ve kullanımını içerir. Mülkiyet hakkı da dâhil olmak üzere medeni, ekonomik ve sosyal hakların kullanılması ise esas olarak ulusal mevzuata göre vatandaşlıktan yararlanılmasına bağlıdır. Ayrıca yabancı yatırımcı sayısındaki artış, dünyadaki birçok ülke tarafından endişe konusu olarak görülmektedir. Ulusal hükümetler, ulusal ürün ve markaların korunması kaygısıyla yabancı kişilere veya yabancı şirketlere ciddi yasal koşullar getirebilir. Bununla birlikte, çok az devlet, bir gayrimenkule sahip olunabilmesi için vatandaşlık aramamaktadır. Dahası, vatandaşlığın kazanılması, ilgili ülkede bir gayrimenkulün mülkiyetinin edinilmesi gibi bazı yasal gerekliliklere bağlanmıştır. Ev sahibi olmak, o devletlerde yabancılar tarafından, vatandaşlık alınmasının pürüzsüz bir yolu olarak görülmektedir. Örneğin Türkiye’de 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki bir taşınmazın, tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulması şartıyla satın alınması halinde Türk vatandaşlığı yolu açılmaktadır. 

  Ne var ki, gayrimenkul ediniminin yabancılara doğrudan ABD vatandaşlığı kazanma şansı vermediğini belirtmek gerekir. Ancak, ABD’de ticari bir işletme kurmak üzere ABD’de yatırım yapmanın bir aracı olarak satın alınan gayrimenkul, “kalıcı oturma izni” veya “yatırımcı vizesi” başvurusu için kapı aranabilmesini sağlayabilecektir. Bu nedenle, ev sahipliğinin, uzun vadede bir şekilde ABD oturma iznini daha kolay hale getirebilmesi her halde mümkündür.

  ABD’de yabancıların gayrimenkul sahibi olması çok mu zor? 

  Bir ev satın almak için gereken yasal koşullar, esasen vatandaş veya vatandaş olunmamasına göre ülkeden ülkeye değişebilir. ABD için de durum böyledir. Bununla birlikte, ev satın almanın ABD’de vatandaşlık belgesine veya oturum iznine bağlı olmadığının altını çizmek gerekir. Ulusal yasal rejim, ABD’deki herhangi bir yatırım için yabancı şirketlere veya gerçek kişilere belirli yasal zorunluluklar getirir. İlgili gereklilikler, vergisel yükümlülükler (tax payment) ve kayıt yükümlülüğünden (registration obligation) ibarettir. Bu tür düzenlemeler, dış yatırımlar için “prosedürler” veya bir dereceye kadar “yasaklamalar”dan ziyade “sınırlamalar” olarak kabul edilebilir. Böylece, ABD vatandaşı olmayanlara, söz konusu ihtiyaçları karşılamaları koşuluyla bir işletme satın alma fırsatı verilmektedir. Gayrimenkul yasal çerçevesine göre doğru yasal işlem yapılırsa gayrimenkul alımı düşünüldüğünden daha kolaydır.

  Sonuç

  Yukarıda bahsedilen açıklamaların ışığında, ABD’de vatandaşlığın, ev satın almak için gerekli bir ön-şart olmadığını vurgulamak kolaydır; ancak ev satın almak, ABD oturma izni için gerekecek potansiyel bir kapıdır. 

  Vatandaşlık ve emlak hukuku konularındaki çalışmalarımız ve tüm hukuki hizmetlerimiz için, “Faaliyet Alanlarımız” dan “Vatandaşlık Hukuku” veya “Gayrimenkul Hukuku” bölümlerini buradan inceleyebilirsiniz.

  Danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


  Faliyetlerimiz için Linkedin sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


  [1] Bu yazıda kullanılan“yabancı kişi” deyimi, Amerika Birleşik Devletleri dışında bir yargı yetkisine göre kurulmuş bir şirket ile ne ABD vatandaşı olmayan ne de ABD’de de ikamet etmeyen bireyleri kapsamaktadır. 

  Pi Hukuk Danışmanlık, avukatlarından ABD’inde mukim Jonas Emre, ABD ve Kanada’da gayrimenkul hukuku ve yatırım danışmanlığı konusunda uzmanlaşmıştır. Uluslararası hukuk alanında bir kitabı ve hakemli dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. Ekibimiz, gayrimenkul yatırım projelerinin geliştirilmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesi konusunda güvenilir tavsiyeler verilmesi; satış görüşmelerinde Amerikalı olmayan yatırımcıların temsili, satış sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması, ilgili vergisel ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini konularında kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  Post a Comment

  error: Content is protected !!