ihracat destekleri

İhracat Destekleri

Bu makalede, genel olarak, Türkiye’de devlet tarafından sunulan ihracat destekleri bütün hukuki yönleriyle incelenmektedir. Türkiye, Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasında kurulu, düşük üretim maliyetleri ve istihdam kaynağı olarak 80 milyonu aşan dinamik bir nüfusa sahip olan çok büyük bir pazarı temsil etmektedir. Türkiye’nin sunduğu kaliteli işgücü ve düşük üretim maliyetlerini doğru kullanan birçok şirket, küresel lojistik ağına çok daha kolay erişerek ve ihracat desteklerinin avantajlarını kullanarak ticareti ağını hızla genişletmektedir.

Uluslararası ticaret konusundaki çalışmalarımız ve tüm hukuki hizmetlerimiz için, Faaliyet Alanlarımızdan Uluslararası Ticaret bölümünü buradan ziyaret edebilirsiniz.

İhracat Desteği Nedir?

Yurt dışına açılma sürecine giren yerli firmalara yönelik olarak sunulan ihracata yönelik devlet yardımları olarak nitelendirilebilir. İhracat desteklerinin üç ana boyutu bulunmaktadır:

 • ihracata hazırlık,
 • pazarlama,
 • markalaşma.

İhracat Destekleri Kim Tarafından Verilir?

Türkiye’de ihracat destek başvurularının değerlendirilmesi, verilmesi ve yerine getirilmesi süreçlerinin tamamı Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Ticaret Bakanlığının İhracat Destekleri başlıklı sayfasına buradan online ulaşabilirsiniz.

İhracat Desteklerini Düzenleyen Temel Mevzuat Nedir?

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, 18.08.2022 tarih ve 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde yürütülmektedir.  Kararın “Amaç” başlıklı 1’nci maddesinde, ihracat teşvik sisteminin ana hedefinin, şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurtdışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesi ve ihracatın sürdürülebilir artışının sağlanması olarak açıklanmıştır.

İhracat Destekleri Hangi Unsurlardan Oluşabilir?

Sözü edilen karar ile çok farklı alanlarda devlet destekleri öngörülmüştür. İhracat destekleri şu ana başlıklar altıdna sıralanabilir.

 • Pazara giriş belgesi desteği
 • Yurt dışı marka tescil desteği
 • Pazara giriş projesi hazırlama desteği
 • Yurt dışı pazar araştırması desteği
 • Yurt dışı ve yurt içi fuar desteği
 • Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği
 • Küresel tedarik zinciri desteği
 • Birim kira desteği
 • Tanıtım desteği
 • Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi ve Eximbank ihracat kredi sigortası tazmin desteği
 • Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği
 • Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği
 • Marka ve Turquality desteği
 • Çok kanallı zincir mağaza desteği
 • Ur-Ge Projesi desteği
 • İhracat konsorsiyumu desteği
 • Sanal fuara katılım ve sanal fuar organizasyonu desteği
 • Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteği
 • Sanal ticaret heyeti desteği
 • Tasarım organizasyonu desteği

İhracat Destekleri Nasıl Alınır?

18.08.2022 tarih ve 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’ın,  ilgili maddesinde, yukarıda sayılan her bir başlık için belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla usulüne uygun olarak yapılacak başvuru ile sağlanabilmektedir. Burada özellikle ilgili madde kapsamında sayılan belgelerin her birinin hukuki niteliğinin doğru analiz edilmesi ve belgenin doğru şekilde düzenlenmesi ve hazırlanması gerekmektedir.

İhracat Desteklerinden Usulüne Aykırı Şekilde Yararlanmanın Yaptırımları Var Mıdır?

Destek kapsamındaki yararlanıcılar tarafından yanıltıcı bilgi / belge ibraz edildiğinin ya da yanıltıcı beyan/taahhütte bulunulması hususunun tespiti halinde söz konusu Kararın 32’nci maddesinde göre işlem yapılacaktır. Bu halde,

 • İhracat desteği başvurusunun dikkate alınmaması,
 • İhracat desteklerinden faydalanılmış ise haksız olarak alındığı saptanan destek ödemelerinin ilgili kişi veya firmadan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilmesi,
 • 1 yıl boyunca ihracat desteğinden ilgilinin faydalandırılmaması.

Sonuç

Sonuç olarak yurt dışına açılarak karını maksimize etmek isteyen firmalar açısından ihracat destekleri, büyük önem taşımaktadır. Ancak bunun için ilgili Karar ve mevzuat çerçevesinde son derece dikkatli adımlar atılmalıdır. Zira yukarıda da tartışıldığı üzere belgelerin sunumunda dahi en küçük bir yanlışlık yapılması bazen telafisi imkânsız zararlara yol açabilmektedir. Bu yüzden ihracat desteklerinin hukuki boyutu doğru analiz edilmelidir. Bu konuda ihracat destekleri ve her bir desteğin hukuki gerekliliklerine dair kapsamlı bir danışmanlıktan faydalanılarak doğru sonuçlara ulaşılabileceği açıktır.

 

Hukuki alandaki faaliyetlerimiz için Linkedin sayfamızı buradan ziyaret edebilirsiniz

Uzmanlarımız ve avukatlarımıza hemen şimdi danışabilirsiniz

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir