Uluslararası Ticaret

uluslararası ticaret

Her bir uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaretin, mal ve hizmetlerin sınırı aşan değişiminde hayati bir rol oynadığını göz önüne almalıdır. Bu bağlamda, uluslararası ticaretin sıklığının ve yoğunluğunun, daha rekabetçi piyasaların ortaya çıkmasında pozitif bir etkide bulunduğunda şüphe yoktur. Ancak, uluslararası ticari işlemler, yerli ürünler üzerinde yüksek bir baskı oluşturması yönüyle birçok ülke tarafından aynı zamanda endişe verici olarak karşılanmaktadır.

Pi Hukuk Danışmanlık’ta görev alan her bir uluslararası ticaret avukatı, bir taraftan yerel mal ve hizmetlerin korunması, diğer taraftan ekonomik çıkarların sağlanması yoluyla, aynı madalyonun iki yüzünün de değerlendirilmesine dayalı bir yaklaşım sergilemektedir. Pi Hukuk Danışmanlık, uluslararası ticari işlemler ve ilgili yasal kısıtlamalar alanında uzmanlaşmış deneyimli hukukçulara sahiptir. Bu kapsamda, özellikle aşağıdaki alanlarda müvekkillerin hedefleriyle uyumlu stratejilerin belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda hukuki danışmanlık sunmaktayız:

  • Uluslararası alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve imzalanması,
  • Uluslararası Ticaret Odası tarafından geliştirilen INCOTERMS kurallarının uygulamaya yansıması,
  • Singapur Konvansiyonu’nun uygulanması,
  • Deniz, kara ve hava taşıma sözleşmeleri kapsamında navlun, sigorta ve taşımacılık hizmetleri ve bunlardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü,
  • Avrupa Birliği normları ile öngörülen standartlar,
  • Gümrük vergileri dâhil olmak üzere gümrük işlemleri ve uyuşmazlıkları,
  • Yatırım teşvik belgelerinin temini ve geçerliliği,
  • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları,
  • Birleşme ve devralmalar.

Makalelerimiz

Faaliyet alanlarımızla ilgili güncel hukuki sorunlar ve bu sorunların kapsamlı çözümleri konusundaki tüm makalelerimiz ve yazılarımıza Blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda, konu ile ilgili, liste halinde verilen makalelere de tıklayabilirsiniz.

Hukuki alandaki faaliyetlerimiz için Linkedin sayfamızı buradan ziyaret edebilirsiniz